Website Banner
 


   เป็นศูนย์จำหน่าย ค้าปลีก-ส่ง เหล็กและวัสดุก่อสร้าง
   
    เริ่มต้นจดทะเบียนปี 2548 โดยสินค้าหลักที่จำหน่ายเป็นประเภทเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กฉาก เหล็กแผ่น เหล็กแบนตัด เหล็กไอ-บีม เหล็กไวร์แฟรง ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ตะปู ลวดผูกเหล็ก

ถึงเวลาใช้เหล็ก มอก. แล้วหรือยัง?
สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนเลือกซื้อ
ตารางเปรียบเทียบเหล็กตัวซีที่ไม่ได้มาตรฐาน กับเหล็กตัวซีมอก.
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็ก

 สินค้าหลักที่จำหน่ายเป็นประเภทเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กฉาก เหล็กแผ่น เหล็กแบนตัด เหล็กไอ-บีม เหล็กไวร์แฟรงตะแกรงเหล็กไวร์เมช ตะปู ลวดผูกเหล็ก

     
     


 Telephone   043-379379, 043-379389 
Fax   043-379211
Email  klk_khonkaen@hotmail.com
   
Current Pageid = 1