Website Banner
 เกี่ยวกับเรา


  หจก. คลังเหล็กขอนแก่น
เป็นศูนย์จำหน่าย ค้าปลีก-ส่ง เหล็กและวัสดุก่อสร้าง

เริ่มต้นจดทะเบียนปี 2548 โดยสินค้าหลักที่จำหน่ายเป็นประเภทเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กฉาก เหล็กแผ่น เหล็กแบนตัด เหล็กไอ-บีม เหล็กไวร์แฟรง ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ตะปู ลวดผูกเหล็ก

นอกจากนี้ เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กเส้นมาตรฐาน มอก. โรงใหญ่ TATA TISCON เหล็กตัวซีมาตรฐาน มอก. 25 METAL จำกัด 

     
     

Current Pageid = 3